به گزارش خبرآنلاین، از پنچ‌شنبه گذشته، دسترسی به این سایت، هم در سطح دسترسی تحریریه به پنل جهت بارگذاری و انتشار خبرها و سایر محتواها و هم در سطح کاربران دچار اختلال جدی شده و متاسفانه پیگیری از نهادهای مسئول برای رفع این مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است .

خبرآنلاین بابت این اختلال از مخاطبان خود، صمیمانه پوزش طلبیده و امیدوار است، نهادهای مربوطه، اقدامات لازم برای رفع این مشکل را سریع تر انجام دهند تا حق طبیعی و قانونی تحریریه و مخاطبان خبرآنلاین برای برخورداری از اینترنت عاری از اختلال ، بیش از این، ضایع نشود.

2121

No comment

دیدگاهتان را بنویسید