رده بندی جدید از سرعت اینترنت کشورها منتشر شد!

جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در آخرین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۴۹.۲۵ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۹۰.۹۳ مگابیت برثانیه بوده است. نوسان اندک در میانه سرعت اینترنت ثابت و موبایل ایران همچنین براساس گزارش اسپید تست در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۲۹ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن نسبت به نوامبر (ماه قبل) با ۳ پله سقوط رده ۷۸ اعلام شده است. در بخش اینترنت ثابت نیز میانه سرعت اینترنت کشور ۱۲.۶۲ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهای جهان نسبت به ماه قبل بدون تغییر، رتبه ۱۵۴ است. این درحالی است که در نوامبر ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۱.۸۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۲.۷۶ مگابیت برثانیه بوده است. در این ماه هرچند جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل تغییری نکرد و همچنان رده ۷۵ بود، اما در رده بندی میانه سرعت اینترنت ثابت، ایران یک پله سقوط کرده و در رده ۱۵۴ قرار داشت. امارات، قطر، کویت و چین پرسرعت‌ترین‌های اینترنت موبایل در رده بندی اسپید تست از کشورهای.. ... ادامه مطلب