مصوبه‌ای برای دور زدن کاربران/ بدل‌ها به جای اصلی‌ها می‌آیند!

نگارعلی_ مرکز ملی فضای مجازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:« شورای عالی فضای مجازی تنظیم‌گران بخشی را موظف کرد تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیتشان را در کشور فراهم کنند.» میلاد نوری، کارشناس it و برنامه‌نویس، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به مصوبه مرکز ملی فضای مجازی گفت:« این مصوبه به صورت کامل منتشر نشده‌است و جزئیات آن در دسترس نیست اما به طور کلی صحبت از ارائه ساز و کارهای حاکمیت پذیر برای دسترسی به پلتفرم‌های خارجی است و مشخص است که صحبت از پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده‌است، چراکه پلتفرم‌هایی که فیلتر نشده‌اند، به صورت عادی در دسترس هستند و زمانی که از سازوکارهای حاکمیت پذیر صحبت به میان می‌آید، مشخص می‌شود که منظور پلتفرم‌هایی هستند که با حاکمیت ایران نتوانسته‌اند به توافق برسند، توافقی که در طرح صیانت از آن صحبت شده‌ بود.» بازار نسخه‌های غیررسمی دوباره داغ می‌شود وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف اصلی این م.. ... ادامه مطلب