گزارش جدید اسپیدتست/ وضعیت سرعت اینترنت ایران در جهان

به گزارش خبرآنلاین، در گزارش اسپیدتست برای ماه مارس 2024، میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل در دنیا نسبت به گزارش قبلی افزایش یافته. میانگین سرعت اینترنت موبایل جهان از 51.17 مگابیت بر ثانیه، به 52.98 مگابیت بر ثانیه رسیده و میانگین سرعت اینترنت ثابت هم از 92.42 مگابیت بر ثانیه، به 93.28 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل در جهان، مارس 2024 سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران طبق گزارش اسپیدتست برای مارس 2024، سرعت اینترنت ثابت و موبایل در کشورمان افزایش یافته است. سرعت اینترنت ثابت در ماه مارس در ایران به 13.78 مگابیت بر ثانیه رسیده که نسبت به گزارش قبلی با سرعت 13.53 مگابیت بر ثانیه، کمی افزایش را تجربه کرده است. با وجود این افزایش سرعت، رتبه کشورمان تغییری نکرده و همچنان در رتبه 156ام جهان قرار داریم. میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران، مارس 2024 سرعت اینترنت موبایل ایران در جدیدترین گزارش اسپیدتست افزایش داشته و از 34.71 مگابیت بر ثانیه در فوریه 2024، به 36.16 مگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. با وجود این، رتبه کشورمان کاهش یافته و حال.. ... ادامه مطلب